Όροι & Απόρρητο

Εισαγωγή

Το παρακάτω κείμενο έχει στόχο να καθορίσει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.jackaroo.gr (εφεξής «ιστότοπος»).

Όπου «χρήστης», εννοείται ο οποιοσδήποτε επισκέπτης του ιστότοπου.
Η χρήση όλου του περιεχομένου που παρέχει ο ιστότοπος και όλων των δεδομένων που εμπεριέχονται, όπως κείμενα, φωτογραφίες και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων εμπεριέχονται στον ιστότοπο (εφεξής «περιεχόμενο») που γίνεται από τον χρήστη του ιστότοπου, διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, καθώς η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.
Η αποδοχή των όρων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με τον ιστότοπο.
Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους.

Σύνδεσμοι προς άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links). Η απευθείας πρόσβαση σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστότοπου και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω της επίσκεψης σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, υπεύθυνος είναι ο αντίστοιχος διαδικτυακός τόπος, και εκεί οφείλει ο χρήστης να απευθύνεται.

Διαφημίσεις

Ο ιστότοπος περιέχει ή μπορεί να περιέχει στο μέλλον υλικό διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού. Ο ιστότοπος δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή μη του περιεχομένου του διαφημιστικού υλικού που αναρτάται, με εξαίρεση κάποιες προφανείς περιπτώσεις προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν εύκολα αντιληπτές από τον μέσο πολίτη. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών ή οποιωνδήποτε τρίτων θεωρούν ότι θίγονται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη ή ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού που αναρτάται. Οι διαφημιζόμενοι ή και δημιουργοί του διαφημιστικού αυτού υλικού έχουν την πλήρη ευθύνη και εκεί οφείλει ο χρήστης να απευθύνεται.

Ενημερωτικά δελτία

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι ή και που οικειοθελώς έχουν παραχωρήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας στον ιστότοπο, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι αποδέκτες χρήστες έχουν δικαίωμα να διαγραφούν από τη λίστα λήψης ηλεκτρονικών δελτίων, εφόσον το επιθυμούν, μέσω συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου καθορίζεται από τον ιστότοπο και δύναται να περιέχει μηνύματα τρίτων.

Ευθύνη προς αποζημίωση

Το περιεχόμενο του ιστότοπου έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνεται και τροποποιείται συνεχώς. Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη του ιστότοπου για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια και θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης εξ αφορμής της χρήσης του ιστότοπου.

Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά, τμηματικά ή περιληπτικά ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοτυπικό χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιστότοπου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση κανενός είδους εκμετάλλευσης και πάντα με την προϋπόθεση να αναγράφεται η πηγή προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στον ιστότοπο και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, ανάγεται στη δική τους ευθύνη και δεν σχετίζεται με τον ιστότοπο.

Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα σελίδα έχει στόχο να γνωστοποιήσει στους χρήστες του ιστότοπου jackaroo.gr τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η χρήση του ιστοτόπου συνιστά ρητή αποδοχή των παρακάτω.

Προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη και περιορίζονται σε αυτά που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και για τη γενικότερη ενημέρωση του χρήστη για τις δυνατότητες του ιστότοπου. Κατά κύριο λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτά περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα των games απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία (όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου του χρήστη) και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο της υποβολής εγγραφής και συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διοργανώτρια εταιρεία Jackaroo. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα των games, ο χρήστης αυτόματα συναινεί στο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία για να επικοινωνήσει μαζί του η διοργανώτρια εταιρεία για ενημερωτικούς, διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς. Ο νικητής της εβδομάδας από την εν λόγω πλατφόρμα θα ενημερώνεται μέσω των συγκεκριμένων στοιχείων επικοινωνίας που έχει κοινοποιήσει μετά τη λήξη του εβδομαδιαίου διαγωνισμού (ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η εκάστοτε Κυριακή του έτους στις 23:59.) ενώ όλοι οι χρήστες, έπειτα από αποδοχή των παρόντων όρων,  παραχωρούν το δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να δημοσιοποιήσει στα προσωπικά της ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας το όνομα χρήστη εκάστοτε συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με το Ν. 4626/2019  και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον αποχωρήσει από την πλατφόρμα των games και αποποιηθεί κάθε δικαιώματος διεκδίκησης δώρου να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με την Διοργανώτρια εταιρεία.

Η Jackaroo δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.jackaroo.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες του. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της jackaroo, αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους.

Εξωτερικές συνδέσεις

Η Jackaroo περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Ο ιστότοπος www.jackaroo.gr δεν ευθύνεται για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, ούτε για το περιεχόμενό τους, δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους και δεν εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί.

Η Jackaroo απλά παραθέτει τις συνδέσεις αυτές για ενημερωτικούς λόγους μόνον, καθώς και για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του χρήστη. Με τη σύνδεση του χρήστη στις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων και πριν από τη χρήση τους, θα πρέπει ο χρήστης να εξετάσει και να συμφωνήσει με τους κανόνες χρήσης που αναφέρονται εκεί.

Η Jackaroo δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στον ιστότοπο www.jackaroo.gr, καθώς και για την οποιαδήποτε συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.